Menu

Galeria

Galeria Galeria Galeria Galeria

Kalendarz parafialny

Dni powszednie
8:00 (w Adwencie: pon-pt o 6:45,
sob o 8:00), 18:00
Niedziele i święta
8:00, 9:30,
11:00 (z udziałem dzieci), 12:30, 18:00


Sakrament pokuty:
  • w niedziele i święta - podczas Mszy Świętej
  • w dni powszednie - 15 min przed Mszą Świętą
Licznik odwiedzin: 1343433

Informacje

18. NIEDZIELA ZWYKŁA --- CUDOWNE ROZMNOŻENIE CHLEBA

KOMUNIKAT

W trosce o bezpieczeństwo zachowania zdrowia i życia ludzkiego, ze względu na trwającą pandemię oraz na sygnały o nowych, powracających ogniskach epidemii koronawirusa, nasza Parafia w porozumieniu z Parafią Matki Bożej Pocieszenia w Sulejówku zadecydowały, że w tym roku nie organizujemy naszej parafialnej pieszej pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.Ewangelia (Mt 14, 13-21)

Cudowne rozmnożenie chleba

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza


Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.

A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności».

Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!»

Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb».

On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj».

Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
SŁOWO NA NIEDZIELĘ

(Iz 55,103; Rz 8,35.37-39; Mt 14,13-21)


Życie jest darem, który trzeba nieustannie pielęgnować, mówimy: podtrzymywać kogoś przy życiu. Sprawa jest prosta jeśli chodzi o nasz organizm. Trzeba go karmić i poić, a także dbać o jego higienę. Ale człowiek to przecież nie samo tylko ciało. Jak dbać o to, co ogólnie nazywamy duszą? Czy ta wieczna część nas musi być jakkolwiek odżywiana?

Słowo Boże kieruje nasze myśli na głębszy poziom, czyli do warstwy duchowej. Można znaleźć w niej pewną analogię do warstwy cielesnej. Otóż dusza również potrzebuje pokarmu. A ponieważ nie jest materialna, to jej pokarm musi być podobny do niej.

Pierwsze czytanie zachęca nas do sięgania po darmowy pokarm, który jest w stanie nasycić człowieka. Izajasz zarzuca niedbałość w poszukiwaniu prawdziwego, wiecznego pokarmu. Człowiek wydaje pieniądze, czyli wszystkie swoje siły, na to co nie nasyca, ani nie przynosi mu szczęścia. Tymczasem prawdziwy pokarm pochodzi od Boga i odżywia duszę. A co ważne – jest zupełnie darmowy i to dla każdego.

Jak pozyskać taki pokarm? - „Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie”. Ten rodzaj pokarmu przyjmuje się nie ustami, a uszami, gdyż jest to słowo Boże, które trzeba wysłuchać, aby wpadło do wnętrza naszej duszy i tam zamieszkało. Do tego z pewnością nawiązywał Chrystus, kiedy mówił: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4).

Psalmista przypomina, że pora karmienia przez Boga następuje zawsze we właściwym czasie. A że „teraz jest czas upragniony, teraz jest dzień zbawienia” (por. 2 Kor 6,2), to pora karmienia jest każdego dnia. Ciągle, bowiem, należy żyć słowem Bożym, o czym przypomina praktyka lectio divina. Pan wezwany, da poznać, że jest blisko wzywającego.

Św. Paweł przypomina Rzymianom i nam, że nic zewnętrznego nie jest w stanie zabrać nam tej możliwości odżywiania się relacją z Bogiem. Nie ma takiego stworzenia na ziemi, ani w niebie, które mogłoby nas rozdzielić z Wszechmogącym. Tylko ja sam mogę powiedzieć Mu „nie”. Niech nas Bóg od tego broni!

Karmienie i odżywianie całego człowieka na pewno miało miejsce w scenie rozmnożenia chleba. Na pierwszy rzut oka widzimy Jezusa, uczniów i mnogi tłum, karmiony cudownie rozmnożonym chlebem i rybami. W głębszej jednak warstwie dostrzegamy potężne odżywienie dusz apostołów i uczniów, i zapewne tych spośród tłumów, którzy widzieli co się działo. Jezus karmiąc jedzeniem, tak naprawdę nakarmił wszystkich duchowo. Dał poznać Ojca i Jego wolę, aby nie zginął ani jeden z tych, których On Mu dał (por. J 3,16; 6,39n). Chrystus objawił Ojca dającego życie i odżywiającego ludzi pokarmem na wieki.

Kościół w tej scenie widzi zapowiedź Eucharystii, która znikoma ilościowo (mały opłatek), zawiera w sobie całego Boga w Ciele i Krwi Chrystusa. To właśnie każda Msza przypomina, że nasycenie nie jest sprawą napełnienia żołądka. Prawdziwie nasycić i napełnić ludzką duszę może jedynie Bóg. Jak przypomniał św. Augustyn: On jest szczęściem, a prawdziwe szczęście jest niewyczerpalne i jest w stanie trwale zaspokoić ludzkie pragnienia. Inne „szczęścia” zawsze mają swój kres w doczesności i nigdy nie nasycą człowieka w zupełności.

Dlatego jedząc i pijąc najlepsze przysmaki, zawsze pamiętajmy o słowach Psalmu 63: „Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało”. Oto nasze życie!


ks. Krystian Wilczyński


Źródło

∧ góra strony
Parafia św. Brata Alberta
ul. Szeroka 2
05-075 Warszawa - Wesoła - Zielona

tel.: (22) 773 59 06
e-mail: parafiazielona@gmail.com

Rachunek bankowy parafii:
Bank Spółdzielczy w Halinowie
55 8019 1010 2004 0006 3514 0001
wykonanie: e-parafia.net