Informacje więcej

Tydzień Misyjny: „Pełni Ducha i posłani”

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Misyjny pod hasłem: „Pełni Ducha i posłani”. Ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na misje. Z tej okazji będziemy gościć w naszej parafii o. Pawła Chmurę z Ośrodka Uzależnień w Chęcinach, który będzie zbierał ofiary do puszek na rzecz ośrodka. Działalność Franciszkanów w Chęcinach wyraża się poprzez realizowany na miejscu Projekt„Franciszkańskiego ...

Nabożeństwa różańcowe

Nabożeństwa różańcowe są codziennie o godz. 18:00. W niedziele różaniec jest o godz. 17:30. Dzieci zapraszamy szczególnie we wtorki i czwartki. Żywy Różaniec jest wielkim zapleczem modlitewnym i najbardziej rozpowszechnioną w Kościele modlitwą maryjną. Różaniec jaki pisał św. Jan Paweł II „należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej Poprzez niego wstępujemy ...
Dni powszednie
8:00 (w adwencie o 7:00), 18:00
Niedziele i święta
8:00, 9:30,
11:00 (z udziałem dzieci), 12:30, 18:00

Sakrament pokuty:

codziennie - przed Mszą św.
w niedzielę - podczas każdej Mszy św.
∧ góra strony
Parafia św. Brata Alberta
ul. Szeroka 2
05-075 Warszawa - Wesoła - Zielona

tel.: (22) 773 59 06
e-mail: parafiazielona@gmail.com
wykonanie: e-parafia.net