Informacje więcej

WIELKI POST W NASZEJ PARAFII

W Wielkim Poście uczestniczymy w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Droga Krzyżowa jest w piątki dwa razy: o 17:15 i o 18:30. Na godz. 17:15 zapraszamy głównie dzieci. Gorzkie Żale są w niedziele bezpośrednio po mszy św. o godz. 12:30, czyli około 13:15.   Adoracja Najświętszego Sakramentu jest u nas w piątki Wielkiego Postu po wieczornej Drodze Krzyżowej do godz. 20:00. Zapraszamy do przeczytania ...

Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale – dzieje nabożeństw

Droga Krzyżowa - to nabożeństwo nawiązujące do przejścia Pana Jezusa od pretorium Piłata na wzgórze Golgoty. Męka rozważana jest w 14 symbolicznych stacjach. Pismo Święte nie zawiera dokładnej trasy Drogi Krzyżowej, a tylko 9 spośród 14 stacji ma swą podstawę w ewangelicznych opisach męki Pańskiej. Pierwsi chrześcijanie otaczali czcią te święte miejsca w Jerozolimie. Według apokryfu z V wieku "De transitu Mariae" ...
Dni powszednie
8:00 (w adwencie o 7:00), 18:00
Niedziele i święta
8:00, 9:30,
11:00 (z udziałem dzieci), 12:30, 18:00

Sakrament pokuty:

codziennie - przed Mszą św.
w niedzielę - podczas każdej Mszy św.
∧ góra strony
Parafia św. Brata Alberta
ul. Szeroka 2
05-075 Warszawa - Wesoła - Zielona

tel.: (22) 773 59 06
e-mail: parafiazielona@gmail.com
wykonanie: e-parafia.net