Informacje więcej

Budujemy w naszej parafii Kaplicę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu

Ukochani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!!! Przygotowujemy w naszym Kościele Kaplicę Adoracji Najświętszego Sakramentu. Każdy z nas będzie mógł spotykać się z Jezusem, trwać w Jego łasce, Mocy i w Jego Miłości w każdej chwili dnia codziennego. Można wesprzeć to dzieło swoją modlitwą i ofiarą. Ofiary na kaplicę można składać osobiście, nabywając ...

Rekolekcje przygotowujące do zawierzenia swojego życia Jezusowi przez Maryję

Organizujemy w naszej parafii rekolekcje przygotowujące do zawierzenia swojego życia Jezusowi przez Maryję. Jest to wspaniała okazja do odnowy swojego życia duchowego i pogłębienia naszej więzi z Maryją Niepokalaną, aby za Jej wstawiennictwem uczestniczyć w Dziele Zbawienia Jej Syna, Naszego Pana i Zbawiciela. Wierzymy, że jest to również ważny krok na drodze duchowej odnowy naszej Wspólnoty Parafialnej. ...
Dni powszednie
8:00 (w adwencie: pon-pt o 6:45,
sob o 8:00), 18:00
Niedziele i święta
8:00, 9:30,
11:00 (z udziałem dzieci), 12:30, 18:00

Sakrament pokuty:

codziennie - przed Mszą św.
w niedzielę - podczas każdej Mszy św.
∧ góra strony
Parafia św. Brata Alberta
ul. Szeroka 2
05-075 Warszawa - Wesoła - Zielona

tel.: (22) 773 59 06
e-mail: parafiazielona@gmail.com

Rachunek bankowy parafii:
Bank Spółdzielczy w Halinowie
55 8019 1010 2004 0006 3514 0001
wykonanie: e-parafia.net