Menu

Galeria

Galeria Galeria Galeria Galeria

Kalendarz parafialny

Dni powszednie
8:00 (w adwencie o 7:00), 18:00
Niedziele i święta
8:00, 9:30,
11:00 (z udziałem dzieci), 12:30, 18:00

Sakrament pokuty:

codziennie - przed Mszą św.
w niedzielę - podczas każdej Mszy św.
Licznik odwiedzin: 979483

Nasza parafia: Duszpasterze

Proboszcz -ks. dr Maciej Chibowski


Pochodzi z parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP w Boćkach (diecezja Drohiczyńska). Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Prymasa kard. Józefa Glempa 28 maja 1988 r.

W 2004 otrzymał tytuł naukowy doktora na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
ze specjalności: medioznawstwo i środki społecznego przekazu.

 Podczas swojej posługi kapłańskiej był wikariuszem w Duczkach, Lesznie k. Błonia,
na Bródnie w Warszawie i w Miedzeszynie. W 1996 roku został mianowany przez
ks. bp. Kazimierza Romaniuka dyrektorem diecezjalnego Radia Warszawa. Funkcję tą pełnił do 2008 roku. W tym czasie też posługiwał jako rezydent w parafii katedralnej Św.Michała Archanioła i Św.Floriana Męczennika. Następnym etapem jego kapłańskiej drogi stała się Kanada, gdzie posługiwał w parafiach: St. Michael, Leamington (2009-2012) i Good Shepherd, Emeryville (2012-2017) w diecezji London. Po powrocie do Polski został wikariuszem w parafii Matki Bożej Anielskiej w Warszawie-Radości.

 W 2004 roku otrzymał Nagrodę m.st. Warszawy, a w 2005 roku Srebrny Krzyż Zasługi.

 Dekretem z dnia 18 czerwca 2018 został mianowany proboszczem naszej parafii.

 Imieniny obchodzi 14 maja.

Wikariusz- ks. Arkadiusz Lao

News

Ksiądz Arkadiusz Lao urodził się 11 stycznia 1981 r.  w Wołominie. Pochodzi z parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie.
Święcenia otrzymał z rąk abp Henryk Hosera SAC 30 maja 2009 r.
Stopień magistra uzyskał na  PWTW specjalność: historia filozofii.
Od 2016 roku oddelegowany na studia  doktoranckie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.
Przebieg posługi kapłańskiej:
wikariusz, NMP Matki Kościoła, Sulejówek30.08.2009 – 01.09.2013
wikariusz, MB Dobrej Rady, Warszawa-Miedzeszyn01.09.2013 – 26.08.2018
Pełnione funkcje w diecezji:

dekanalny duszpasterz młodzieży, Dekanat Sulejówek01.11.2011– 01.09.2013
     diecezjalny duszpasterz harcerzy, od 01.09.2016

Imieniny obchodzi 12 stycznia

Rezydent - emerytowany Proboszcz - ks. prałat Józef Skarpetowski

News

Urodził się 19 kwietnia 1943 roku w Prostyni (diecezja drohiczyńska). Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Sadownem wstąpił do Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Warszawie. 12 czerwca 1966 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Pracował jako wikariusz w następujących parafiach: św. Stanisława w Sobikowie (1966-1967), Trójcy Świętej w Strzelcach koło Kutna (1967-1968), św. Anny w Warszawie Wilanowie (1968-1972). Następnie został skierowany przez władzę diecezjalną na studia z katechetyki na Akademii Teologii Katolickiej (dzisiejsze UKSW). W tym czasie posługiwał w następujących parafiach: jako rezydent w par. św. Jana Kantego w Warszawie Żoliborzu (1972-1975) jako wikariusz w par. św. Augustyna w Warszawie Muranowie (1975-1983), jako rezydent w par. św. Jakuba w Warszawie Tarchominie (przy seminarium duchownym). Przez rok był słuchaczem wykładów z pedagogiki na Uniwersytecie Monachijskim. Następnie podjął pracę jako wikariusz w parafii św. Floriana i św. Michała Archanioła na warszawskiej Pradze (1987-1989). Po obronie doktoratu został mianowany proboszczem parafii św. Brata Alberta w Wesołej Zielonej. 1 lutego 1989 roku podjął posługę w naszej wspólnocie. Przez długie lata był wykładowcą dydaktyki i katechetyki w Wyższych Seminariach Duchownych. Jest kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie.  W 2018 roku zgodnie z wymogami prawa kanonicznego przeszedł na emeryturę i zamieszkał w naszej parafii  charakterze rezydenta.

Ksiądz wspomagający - ks. Waldemar Kaniewski

News

Pochodzi z terenu diecezji płockiej. Został wyświęcony na kapłana 12 czerwca 1966 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego. Był wikariuszem w: Puszczy Mariańskiej (1966-67), Łękach Kościelnych (1967-68), Kutnie (1968-71), Pruszkowie (1971-72), Marysinie Wawerskim (1972-73), Warszawie Grochowie (par. Nawrócenia św. Pawła - 1973-75), Warszawie Wawrzyszewie (1975-76), Warszawie Pradze (par. M.B. Loretańskiej - 1976-77), Warszawie Powązkach (par. św. Jozafata - 1981-84), Makowie (1984-1985), Warszawie Targówku (par. św. Wincentego a Paulo - 1989-94), Legionowie (par. Miłosierdzia Bożego - 1994-97). Był proboszczem w: Stachlewie (1985-87), Starogrodzie (1987-88), Miąsem (1997-2003). Ponadto pełnił funkcję kapelana na Cmentarzu Północnym (1977-81) oraz rezydenta w par. Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Maz. Od 2003 r. jest rezydentem Domu Księży Emerytów w Otwocku. Od lutego 2015 r. pomaga w naszej parafii w niedziele i święta.
 

∧ góra strony
Parafia św. Brata Alberta
ul. Szeroka 2
05-075 Warszawa - Wesoła - Zielona

tel.: (22) 773 59 06
e-mail: parafiazielona@gmail.com
wykonanie: e-parafia.net