Menu

Galeria

Galeria Galeria Galeria Galeria

Kalendarz parafialny

Dni powszednie
8:00 (w adwencie: pon-pt o 6:45,
sob o 8:00), 18:00
Niedziele i święta
8:00, 9:30,
11:00 (z udziałem dzieci), 12:30, 18:00

Sakrament pokuty:

codziennie - przed Mszą św.
w niedzielę - podczas każdej Mszy św.
Licznik odwiedzin: 1103827

Nasza parafia: Duszpasterze

Proboszcz - ks. dr Henryk Maciej Chibowski

kanonik honorowy, Kapituły KatedralnejUrodził się w 1964 r. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Prymasa kard. Józefa Glempa 28 maja 1988 r w Katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

W 2004 r. otrzymał tytuł naukowy doktora na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ze specjalności: medioznawstwo i środki społecznego przekazu.

Podczas swojej posługi kapłańskiej był wikariuszem w Duczkach, Lesznie k. Błonia, na Bródnie
w Warszawie i w Miedzeszynie. W 1996 roku został dyrektorem diecezjalnego Radia Warszawa. Funkcję tą pełnił do 2008 roku. W tym czasie też posługiwał jako rezydent w parafii katedralnej Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika. Następnym etapem jego kapłańskiej drogi stała się Kanada, gdzie posługiwał w parafiach Diecezji London, Ontario jako Accociate Pastor: St. Michael, Leamington (2009-2012), Good Shepherd Parish in The Thames and Emeryville (2012-2013), następnie w Holy Trinity Parish i w Holy Cross Polish Catholic Community w Woodstock (2013-2017) jako chaplan (pastor). Po powrocie do Polski był wikariuszem w parafii Matki Bożej Anielskiej w Warszawie-Radości.

Dekretem z dnia 18 czerwca 2018 został mianowany proboszczem naszej parafii.

Odznaczenia:

Nagroda m.st. Warszawy (Prezydent Lech Kaczyński), 01.07.2004
Srebrny Krzyż Zasługi, 07.09.2005
kanonik honorowy, Kapituła Katedralna, od 05.04.2007
Medal Tygodnika „Niedziela”, 2008


Imieniny obchodzi w liturgiczne święto - Św. Macieja, Apostoła - 14 maja.

Wikariusz - ks. Arkadiusz Lao

News

Ksiądz Arkadiusz Lao urodził się 11 stycznia 1981 r. w Wołominie.                Pochodzi z parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie.
Święcenia otrzymał z rąk abp Henryk Hosera SAC 30 maja 2009 r.
Stopień magistra uzyskał na  PWTW specjalność: historia filozofii.
W 2016 podjął studia  doktoranckie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.
Przebieg posługi kapłańskiej:
wikariusz, NMP Matki Kościoła, Sulejówek30.08.2009 – 01.09.2013
wikariusz, MB Dobrej Rady, Warszawa-Miedzeszyn01.09.2013 – 26.08.2018
Pełnione funkcje w diecezji:
dekanalny duszpasterz młodzieży, Dekanat Sulejówek01.11.2011– 01.09.2013
diecezjalny duszpasterz harcerzy, od 01.09.2016 do 01.09.2019.

Imieniny obchodzi 12 stycznia.

Rezydent - emerytowany Proboszcz - ks. prałat Józef Skarpetowski

News

Urodził się 19 kwietnia 1943 roku w Prostyni (diecezja drohiczyńska). Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Sadownem wstąpił do Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Warszawie. 12 czerwca 1966 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Pracował jako wikariusz w następujących parafiach: św. Stanisława w Sobikowie (1966-1967), Trójcy Świętej w Strzelcach koło Kutna (1967-1968), św. Anny w Warszawie Wilanowie (1968-1972). Następnie został skierowany przez władzę diecezjalną na studia z katechetyki na Akademii Teologii Katolickiej (dzisiejsze UKSW). W tym czasie posługiwał w następujących parafiach: jako rezydent w par. św. Jana Kantego w Warszawie Żoliborzu (1972-1975) jako wikariusz w par. św. Augustyna w Warszawie Muranowie (1975-1983), jako rezydent w par. św. Jakuba w Warszawie Tarchominie (przy seminarium duchownym). Przez rok był słuchaczem wykładów z pedagogiki na Uniwersytecie Monachijskim. Następnie podjął pracę jako wikariusz w parafii św. Floriana i św. Michała Archanioła na warszawskiej Pradze (1987-1989). Po obronie doktoratu został mianowany proboszczem parafii św. Brata Alberta w Wesołej Zielonej. 1 lutego 1989 roku podjął posługę w naszej wspólnocie. Przez długie lata był wykładowcą dydaktyki i katechetyki w Wyższych Seminariach Duchownych. Jest kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie.  W 2018 roku zgodnie z wymogami prawa kanonicznego przeszedł na emeryturę i zamieszkał w naszej parafii  charakterze rezydenta.

∧ góra strony
Parafia św. Brata Alberta
ul. Szeroka 2
05-075 Warszawa - Wesoła - Zielona

tel.: (22) 773 59 06
e-mail: parafiazielona@gmail.com

Rachunek bankowy parafii:
Bank Spółdzielczy w Halinowie
55 8019 1010 2004 0006 3514 0001
wykonanie: e-parafia.net