Menu

Galeria

Galeria Galeria Galeria Galeria

Kalendarz parafialny

Dni powszednie
8:00 (w adwencie o 7:00), 18:00
Niedziele i święta
8:00, 9:30,
11:00 (z udziałem dzieci), 12:30, 18:00

Sakrament pokuty:

codziennie - przed Mszą św.
w niedzielę - podczas każdej Mszy św.
Licznik odwiedzin: 694528

Informacje

WIELKI POST W NASZEJ PARAFII

W Wielkim Poście uczestniczymy w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.


Droga Krzyżowa jest w piątki dwa razy: o 17:15 i o 18:30. Na godz. 17:15 zapraszamy głównie dzieci.

Gorzkie Żale są w niedziele bezpośrednio po mszy św. o godz. 12:30, czyli około 13:15.

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu jest u nas w piątki Wielkiego Postu po wieczornej Drodze Krzyżowej do godz. 20:00.

Zapraszamy do przeczytania artykułu o Wielkim Poście:

 

Wielki Post to coś więcej niż popiół w Środę Popielcową

Maciej Górnicki

Dlaczego co roku Kościół każe nam pościć? Dlaczego przez ponad 40 dni mamy sobie odmawiać tego, co przyjemne, rezygnować z zabaw, umartwiać się? Jeśli wydaje ci się to nie do końca zrozumiałe, czy wręcz dziwne, jesteś na właściwym tropie! Polskie określenie „Wielki Post” nie całkiem bowiem odpowiada temu, czym w istocie jest okres czterdziestodniowego przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W języku łacińskim okres ten określany jest po prostu mianem „quadragesima”, czyli „czterdzieści dni”, a chodzi przede wszystkim o przygotowanie, przemianę w życiu, tak aby móc całym sobą uczestniczyć w Świętach Paschalnych. Post jest ważnym środkiem, umożliwiającym przemianę (obok modlitwy i jałmużny), ale nie jest sam w sobie istotą tego okresu.

Forma i treść

Przeważnie to, co zewnętrzne, łatwiejsze jest do dostrzeżenia i łatwiej też to wypełnić. Świątynie w Polsce wypełniają się w Środę Popielcową wiernymi, którzy pragną posypać głowę popiołem. Łatwo też zauważyć zmianę nastroju liturgicznego: pokutny kolor fioletowy, brak „Alleluja”, śpiewy pobudzające do żalu i refleksji. Nabożeństwa — takie, jak Gorzkie Żale czy Droga Krzyżowa, rekolekcje wielkopostne — to wszystko w sposób oczywisty kojarzy się z tym okresem. I wszystko to może być pomocą w dobrym jego przeżyciu, jednak może być i tak, że wszystkie te pomoce zostaną niejako „na zewnątrz nas”. Może się tak stać, jeśli nie zrozumiemy, jaka jest istota Wielkiego Postu i nie nastawimy się na trwałą przemianę w życiu. To, czego powinna dotyczyć ta przemiana, każdy musi odkryć osobiście. Być może powinna ona dotyczyć zerwania z uzależnieniami czy nałogami. Być może — odkrycia głębi Słowa Bożego. Może relacji z innymi ludźmi — często zbyt szorstkich, naznaczonych urazą, zawiścią czy gniewem.

Zrozumienie tego, na co zwraca uwagę Kościół w okresie Wielkiego Postu wymaga trochę wysiłku. Trzeba nieraz zerwać z „tradycyjnymi” wyobrażeniami, które przykrywają tę istotę. Nie chodzi o to, by w ogóle porzucić wielkopostne tradycje, ale, aby popatrzeć na nie z refleksją i odnieść do swojego życia. Co naprawdę oznacza dla mnie znak posypania głowy popiołem? Czy jest to wyraz tego, że świadomie wchodzę w okres pokuty, że chcę przez cały ten czas podejmować wysiłek przemiany? Czy jest to tylko jeszcze jeden obrzęd, któremu poddaję się, licząc, że w jakiś cudowny sposób sam w sobie przemieni moje życie? Zwyczaj posypania głowy popiołem sięga wczesnego średniowiecza: wtedy dotyczył on grzeszników, którzy zdecydowali się podjąć publiczną pokutę. Nie był to obrzęd masowy, a podjęcie pokuty wiązało się z bardzo poważnym podejściem do swojego wcześniejszego życia, ze zdecydowanym pragnieniem zerwania z grzechami, które wyrażało się w konkretnych uczynkach i praktykach pokutnych. Później obrzęd ten upowszechnił się, ale tak czy inaczej zawsze powinien być on znakiem świadomie podejmowanej pokuty, a nie zastępować tę pokutę!

Dlaczego ktoś zakazuje mi się bawić?

Podobnie jest z kwestią rezygnacji z zabaw. Kiedyś przykazanie kościelne mówiło o „zabawach hucznych”. Dziś mówi ono po prostu o „powstrzymaniu się od udziału w zabawach”. O co właściwie chodzi? Atmosfera zabawy, czy jak dzisiaj powiedzielibyśmy „imprezy” nie sprzyja refleksji. W takiej atmosferze można miło spędzić czas, prześlizgując się po powierzchni życia. Wiele osób żyje od weekendu do weekendu: w ciągu tygodnia pracują, w weekend imprezują. W ten sposób nigdy nie mają czasu na wyciszenie się, zastanowienie, po co to wszystko. Po co żyję? Jaki jest pożytek z mojej pracy? Czy naprawdę potrzebuję tego wszystkiego, co mam i za co oddaję swój czas i zdrowie w pracy? Zamiast więc odbierać przykazanie kościelne jako jakiś bezsensowny zakaz (dlaczego właściwie mam się nie bawić? Kto mi zabroni?), spróbuj popatrzeć na nie jak na szansę dla siebie. Dzięki rezygnacji z imprez możesz znaleźć czas na modlitwę, czytanie Słowa Bożego, lekturę innych mądrych książek, spotkanie z wartościowymi ludźmi, czy też zwrócenie uwagi na potrzeby tych, którzy żyją wokół ciebie.

Post — otwarcie na innych

Tak, to także jest ważny wymiar pokuty: post nie dotyczy tylko mojej relacji do Boga. Ważnym aspektem postu jest jego wymiar społeczny. Nie jest to jakaś nowoczesna interpretacja postu, ale tak właśnie rozumiano post już w starożytności i średniowieczu. Odmawiając sobie pokarmu (a także innych dóbr doczesnych, które nie są niezbędne do życia), po pierwsze staję się bardziej wrażliwy na potrzeby innych, po drugie zaś — z pieniędzy, których nie wydam na te dobra, mogę te potrzeby drugich zaspokoić. Jeśli nawet nie mam pieniędzy, mogę poświęcić innym czas. Zamiast skupiać się na zaspokajaniu swoich własnych potrzeb, powinienem dostrzec potrzeby tych, którzy są wokół mnie. Chodzi zarówno o osoby z najbliższego kręgu — moją rodzinę i znajomych, jak i o te, których może na co dzień nie dostrzegam. Może są to osoby ubogie, potrzebujące bezpośredniej pomocy materialnej? Może są to osoby chore, którym potrzebna jest pomoc i opieka? Często niedostrzeganym problemem jest „zwykła” samotność. Tak wiele osób nie ma nikogo, z kim mogłaby porozmawiać o swoich sprawach — mogą to być osoby starsze, opuszczone przez rodzinę, ale także osoby w każdym wieku, których więzi społeczne zostały z jakichś względów zerwane. „Uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała”, których uczymy się na pamięć podczas lekcji religii mogą brzmieć staromodnie, jednak ludzkie potrzeby, kryjące się za tymi „uczynkami” bynajmniej staromodne nie są. Głód, pomimo awansu cywilizacyjnego, jest nadal w Polsce olbrzymim problemem. Raport firmy MillwardBrown z 2009 r. wskazywał, że codziennie 120 tysięcy dzieci w Polsce przychodzi do szkoły głodnych, a dla ponad 70 tys. jedynym posiłkiem jest obiad ze stołówki. Raport GUS z 2013 r. wskazuje, że niedożywionych dzieci w naszym kraju jest nawet pół miliona! To samo można powiedzieć o innych problemach wymienionych w katechizmowych „uczynkach”. Być może trzeba by im nadać nowe nazwy: brak środków do życia, marginalizacja społeczna, bezrobocie, krzywda społeczna, porzucenie przez najbliższych, nieprzebaczenie (i nieumiejętność przebaczania), duchowa dezorientacja, poczucie egzystencjalnej pustki. Może dlatego Jan Paweł II na krakowskich Błoniach w 2002 r. mówił o potrzebie „wyobraźni miłosierdzia” wobec współczesnych form ubóstwa.

Po co rezygnować?

Oczywiście wymiar „ascetyczny” postu jest równie ważny, jak wymiar społeczny. Chodzi o to, aby nie skupić się za bardzo na tym aspekcie „odmawiania sobie” czegoś — jeśli bowiem odmawiam sobie czegoś, to robię to w jakimś celu. I ważniejsze jest skoncentrowanie się na celu, na tym po co to robię, niż na samym fakcie umartwienia czy odmawiania sobie czegoś. Jaki jest cel rezygnacji z niektórych pokarmów (choćby słodyczy), alkoholu, przyjemności, luksusów? Nie może nim być udowodnienie sobie samemu, że „taki jestem silny”, że „potrafię”. W ten sposób słabość (upodobanie do jedzenia czy przyjemności) zamienialibyśmy na samouwielbienie, które jest jedną z odmian pychy. Czyli słabość, która może nas doprowadzić do grzechu, zamienialibyśmy na coś, co jest najgorszym grzechem! Odmawiając sobie czegoś, co jest wartością niższą w hierarchii wartości mamy się skupić na tym, co jest wyższe. Jedzenie ma służyć podtrzymaniu życia, a życie potrzebuje ukierunkowania na to, co nadaje mu sens. Ostatecznie więc post i każde umartwienie ma służyć lepszemu ukierunkowaniu na to, co jest sensem życia, a być może wręcz odkryciu tego sensu. Czy żyję po to, by jeść, czy też odwrotnie — jem po to, by żyć? Jest takie łacińskie powiedzenie: „plenus venter not studet libenter” (czyli z pełnym żołądkiem trudno myśleć). Post ma ułatwić refleksję, skłonić człowieka do zastanawiania się nad tym, co tak naprawdę kieruje jego życiem. Czy jest to pragnienie własnej chwały? Czy jest to poszukiwanie przyjemności? Czy głód wrażeń? Czy to, że „gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu” nie jest przypadkiem dla mnie tylko pustym hasłem? Czy faktycznie widać to na co dzień? Czy szukam Boga, słucham Jego Słowa i staram się zrozumieć, co znaczy ono w odniesieniu do mojego życia? Dobrze jest na początku, gdy podejmujemy decyzję o poście (lub rezygnacji z czegoś) wyraźnie określić sobie, jaka jest intencja tego postu, np. „abym mógł lepiej rozumieć Słowo Boże”, „abym uwolnił się od uzależnień”.

Wielki Post podejmuje trzy istotne tematy: pokuta (której praktycznym wyrazem jest post), chrzest (który jest podstawą naszej relacji z Jezusem) oraz męka i śmierć Jezusa (prowadząca do centralnego dla naszej wiary faktu odkupienia i zwycięstwa nad grzechem). W tym artykule skupiliśmy się przede wszystkim na pierwszym temacie. W kolejnych — podejmiemy pozostałe dwa. Ważne jednak, by dostrzec, że nie są to tematy rozłączne, ale blisko związane ze sobą: pokuta ma prowadzić mnie do odnowienia mojej relacji z Jezusem, a podstawą tej relacji jest udział w „misterium paschalnym”, czyli tajemnicy odkupienia, dokonanego na Krzyżu, prowadzącego mnie do doświadczenia pełni życia z Bogiem.

Za: Opoka.org.pl

Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale – dzieje nabożeństw

Droga Krzyżowa - to nabożeństwo nawiązujące do przejścia Pana Jezusa od pretorium Piłata na wzgórze Golgoty. Męka rozważana jest w 14 symbolicznych stacjach. Pismo Święte nie zawiera dokładnej trasy Drogi Krzyżowej, a tylko 9 spośród 14 stacji ma swą podstawę w ewangelicznych opisach męki Pańskiej. Pierwsi chrześcijanie otaczali czcią te święte miejsca w Jerozolimie. Według apokryfu z V wieku "De transitu Mariae" sama Maryja nawiedzała miejsca związane z męką i śmiercią Chrystusa.

Dopiero w XI - XIII w. w związku z wyprawami krzyżowymi wyodrębniono poszczególne stacje Drogi Krzyżowej. Na Zachodzie kult ten kształtował się od czasów średniowiecza. Celem tego nabożeństwa było okazanie współczucia dla umęczonego Chrystusa i pragnienie uczestnictwa w Jego cierpieniach. Na upowszechnienie Drogi Krzyżowej miały wpływ odpusty nadane przez Stolicę Apostolską dzięki staraniom franciszkanów. W 1931r. Pius XI udzielił chorym i więźniom na odprawienie jej przed krzyżykiem. Według Pawła VI do istoty nabożeństwa należy rozważanie męki Pańskiej przy 14 erygowanych krzyżach, co daje możliwość uzyskania odpustu zupełnego za jej odprawienie.

Droga Krzyżowa powstała z pragnienia kroczenia śladami Jezusa Chrystusa. W samym zaś nabożeństwie chodzi o zrozumienie sensu cierpienia dla naszego zbawienia. Śmierć na krzyżu, będąca kulminacyjnym punktem Drogi Krzyżowej budzi w chrześcijaninie nadzieję na to, że między ofiarą krzyża a historią ludzkości zachodzi głęboka relacja zbawcza.

Nabożeństwo to domaga się od człowieka podjęcia decyzji postępowania każdego dnia za Chrystusem drogą samozaparcia i ofiary w duchu miłości, niesienia na Jego wzór krzyża codziennych zadań i obowiązków. W świetle Drogi Krzyżowej wielkiego sensu nabiera ludzkie cierpienie. Rozważając treść kolejnych stacji mają one nas pobudzać wtedy do osobistej rewizji życia. Każde zaś z wydarzeń Drogi Krzyżowej jest zaproszeniem, by współpracować z Bożą łaską. Towarzyszy temu gotowość do współudziału w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i bycia nowym człowiekiem gotowym do nawrócenia się i pokuty. W czasie trwania nabożeństwa powinna dokonać się ocena stopnia naszej przynależności do Chrystusa, to znaczy czy bierzemy swój krzyż i Go naśladujemy.

Gorzkie Żale - to nabożeństwo, które wyrosło z polskiej duchowości i pobożności okresu baroku, Polega również na rozważaniu męki Pańskiej.

Gorzkie Żale wiążą się z Bractwem św. Rocha z roku 1698 przy kościele św. Krzyża w Warszawie. Duże zasługi w propagowaniu nabożeństw mają misjonarze św. Wincentego a Paulo dzięki misjom ludowym i kierowaniu znaczną częścią seminariów duchownych (do poł. XIX wieku). Gorzkie Żale niezwykle szybko rozpowszechniły się po całej Polsce i wszędzie tam, gdzie biły polskie serca.

Składają się one z trzech części, które śpiewa się łącznie, lub poszczególne części w kolejne niedziele Wielkiego Postu. Nawiązują w swej formie do dawnej jutrzni brewiarzowej. Rozpoczynają się tzw. Pobudką. Następnie jest hymn o Męce Pańskiej i lamentacje odpowiadające trzem psalmom w jutrzni, które wyrażają ból duszy z powodu męki Zbawiciela i rozmowę duszy z Matką Bolesną. Antyfona "Któryś za nas cierpiał rany" jest śpiewem kończącym Gorzkie Żale.

Gorzkie Żale mogą też służyć jako pomoc w przygotowaniu nabożeństw o charakterze pokutnym. Zazwyczaj jednak w łączności z tym nabożeństwem głosi się kazania o Męce Pańskiej, czyli kazania pasyjne.

Jest to drugie niezwykle ważne nabożeństwo Wielkiego Postu, które pobudza do refleksji nad istotą cierpienia oraz zadumy nad własnym postępowaniem, gdyż za wielką cenę zostaliśmy odkupieni.

kl. Michał Narodzonek


Tekst pochodzi z pisma
Alumnów WSD w Toruniu "SŁUGA" nr 27

Za: ADONAI

Ofiarowanie Pańskie

 

Nazwa obchodzonego 2 lutego święta wywodzi się od dwóch terminów greckich: Hypapante oraz Heorte tou Katharismou, co oznacza święto spotkania i oczyszczenia. Oba te święta były głęboko zakorzenione w tradycji Starego Testamentu.
Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izraela podczas niewoli egipskiej każdy pierworodny syn u Żydów był uważany za własność Boga. Dlatego czterdziestego dnia po jego urodzeniu należało zanieść syna do świątyni w Jerozolimie, złożyć go w ręce kapłana, a następnie wykupić za symboliczną opłatą 5 syklów. Równało się to zarobkowi 20 dni (1 sykl albo szekel to 4 denary lub drachmy, czyli zapłata za 4 dni pracy robotnika niewykwalifikowanego). Równocześnie z obrzędem ofiarowania i wykupu pierworodnego syna łączyła się ceremonia oczyszczenia matki dziecka. Z tej okazji matka była zobowiązana złożyć ofiarę z baranka, a jeśli jej na to nie pozwalało zbyt wielkie ubóstwo - przynajmniej ofiarę z dwóch synogarlic lub gołębi. Fakt, że Maryja i Józef złożyli synogarlicę, świadczy, że byli bardzo ubodzy.

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.
Kościół wszystkim ważniejszym wydarzeniom z życia Chrystusa daje w liturgii szczególnie uroczysty charakter. Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Dwa wieki później pojawiło się również w Kościele zachodnim.
Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni. Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce swoje Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: "Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela" (Łk 2, 32). Według podania procesja z zapalonymi świecami była znana w Rzymie już w czasach papieża św. Gelazego w 492 r. Od X w. upowszechnił się obrzęd poświęcania świec, których płomień symbolizuje Jezusa - Światłość świata, Chrystusa, który uciszał burze, był, jest i na zawsze pozostanie Panem wszystkich praw natury. Momentem najuroczystszym apoteozy Chrystusa jako światła, który oświeca narody, jest podniosły obrzęd Wigilii Paschalnej - poświęcenie paschału i przepiękny hymn Exultet.
W Kościele Wschodnim dzisiejsze święto (należące do 12 najważniejszych świąt) nazywane jest Spotkaniem Pańskim (Hypapante), co uwypukla jego wybitnie chrystologiczny charakter. Prawosławie zachowało również, przejęty z religii mojżeszowej, zwyczaj oczyszczenia matki po urodzeniu dziecka - po upływie 40 dni od porodu (czyli po okresie połogu) matka po raz pierwszy przychodzi do cerkwi, by w pełni uczestniczyć w Eucharystii. Ślad tej tradycji był kultywowany w Kościele przedsoborowym - matka przychodziła "do wywodu" i otrzymywała specjalne błogosławieństwo; było to praktykowane zazwyczaj w dniu chrztu dziecka i - tak jak wówczas także chrzest - poza Mszą św. Zwyczaj ten opisał Reymont w "Chłopach".
W Polsce święto Ofiarowania Pana Jezusa ma nadal charakter wybitnie maryjny (do czasów posoborowej reformy Mszału w 1969 r. święto to nosiło nazwę "Oczyszczenia Maryi Panny" - "In purificatione Beatae Mariae Virginis"). Polacy widzą w Maryi Tę, która sprowadziła na ziemię niebiańskie Światło i która nas tym Światłem broni i osłania od wszelkiego zła. Dlatego często brano do ręki gromnice, zwłaszcza w niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącej śmierci. Niegdyś wielkim wrogiem domów w Polsce były burze, a zwłaszcza pioruny, które zapalały i niszczyły domostwa, przeważnie wówczas drewniane. Właśnie od nich miała strzec domy świeca poświęcona w święto Ofiarowania Chrystusa. Zwykle była ona pięknie przystrajana i malowana. W czasie burzy zapalano ją i stawiano w oknach, by prosić Maryję o ochronę. Gromnicę wręczano również konającym, aby ochronić ich przed napaścią złych duchów.
Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek - kończy się tradycyjny (a nie liturgiczny - ten skończył się świętem Chrztu Pańskiego) okres Bożego Narodzenia. Dzisiejsze święto zamyka więc cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. Liturgia po raz ostatni w tym roku ukazuje nam Chrystusa-Dziecię.


Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustanowiony przez św. Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach zakonnych, stowarzyszeniach życia apostolskiego i instytutach świeckich. Pamiętajmy o nich w podczas naszej dzisiejszej modlitwy na Eucharystii.za:

Brewiarz.pl

  

Ingres bp. Romualda Kamińskiego do Katedry Warszawsko-Praskiej

 

Przychodzę by służyć zbawieniu ludu Bożego – powiedział bp Romuald Kamiński w czasie ingresu do katedry warszawsko-praskiej. W uroczystościach w stołecznej bazylice św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika wzięło udział kilkudziesięciu biskupów na czele z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce i Prymasem Polski, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kilkuset kapłanów, osób życia konsekrowanego oraz wierni świeccy.

W homilii bp Kamiński podkreślił, że w swojej misji liczy w sposób szczególny na wsparcie ze strony wszystkich stanów Kościoła, które tworzą diecezję warszawsko-praską – począwszy od kapłanów, poprzez osoby życia konsekrowanego aż po ludzi świeckich. – Chciałbym, aby ta intencja – „Służba dla Zbawienia” towarzyszyła mi i wam na zawsze – podkreślił nowy ordynariusz.

Bp Kamiński wyraził wdzięczność swoim poprzednikom za ich trud i wkład w budowanie wspólnoty diecezjalnej, dodając, że wszyscy jego poprzednicy razem wnieśli swoje wiano w tworzenie doczesnych struktur, ale jeszcze bardziej w budowanie żywego Kościoła.

Zwrócił uwagę, że życie całej wspólnoty diecezjalnej jest niezwykle mocno złączone z trudnymi dziejami Ojczyzny. Wspomniał o krwawych działaniach rosyjskiego zaborcy podczas tzw. Rzezi Pragi w listopadzie 1794 roku, o bitwie pod Olszynką Grochowską 25 listopada 1861 roku, oraz o Bitwie Warszawskiej 1920 roku – zwanej również „Cudem nad Wisłą”, która rozegrała się na polach Ossowa i Radzymina.

Nawiązując do wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Radzyminie przypomniał, że papież nałożył na diecezję warszawsko-praską obowiązek szczególnej pamięci o roku 1920 i jego wydarzeniach. Wyrazem wdzięczności Bogu za odniesione zwycięstwa są dwie świątynie wotywne pod wezwaniem ‘Matki Bożej Zwycięskiej’ na stołecznym Kamionku oraz w Rembertowie – powiedział duchowny.

Zwracając uwagę na maryjny rys diecezji warszawsko-praskiej, wspomniał o licznych sanktuariach poświęconych Matce Bożej oraz o trwającej obecnie peregrynacji Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej. – Bliskość Maryi pozwala nam na ufne przeżywanie naszej drogi do Nieba. Jej miłość i troska o lud pielgrzymi została wyrażona w jakże jasnym i zwięzłym pouczeniu z Kany Galilejskiej: „Zróbcie wszystko cokolwiek Syn mój wam powie” – powiedział bp Kamiński.

Przyznał, że dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość świata a wraz z tym i kondycja człowieka wymagają nieustannego odczytywania znaków czasu w świetle Jezusowego Orędzia.

Podkreślił, że „świętość Wspólnoty kapłańskiej stanowi dla biskupa dar niewyobrażalnie wielki, a przekłada się na owocne pasterzowanie, to zaś ma swój finał w doprowadzeniu ludzi do zbawienia”. Za papieżem Franciszkiem podkreślił, że osoby życia konsekrowanego są wielkim darem dla Ludu Bożego w drodze. – Pragnieniem całej wspólnoty diecezjalnej winno być zadbanie o powołania i upraszanie łaski świętości ich posługiwania. To bowiem leży w interesie każdego z nas oczekujących od osób życia konsekrowanego służby i dbałości – poprzez modlitwę – o nasze zbawienie – powiedział biskup warszawsko-praski.

Podkreślił, że prawdziwym skarbem Kościoła są również małżeństwa i rodziny. Zachęcał całą wspólnotę diecezjalną do życia w świetle Kazania na Górze. „Do nas należy, aby swoje wnętrze niejako utkać z tych elementów, jakby ułożyć przepiękną mozaikę, gdzie zamiast drogocennych kamieni będzie ubóstwo, cichość, umiejętność zasmucenia się, kiedy zajdzie tego potrzeba, postawa człowieka sprawiedliwego, miłosierdzie, czystość serca, umiejętność budowania dobrych relacji, czynienie pokoju i wiele innych miłych Bogu postaw – powiedział biskup warszawsko-praski.

Podkreślając rolę mediów diecezjalnych: Radia Warszawa, Tygodnika „Idziemy” oraz Telewizji Internetowej Salve TV w służbie ewangelizacji, zachęcał wspólnotę diecezjalną do mądrego korzystania z ich potencjału i promowania ich działalności.

Na zakończenie polecił całą diecezję opiece Najświętszej Maryi Panny.

Bp Romuald Kamiński jest czwartym z koli ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej powstałej po podziale administracyjnym Kościoła w Polsce w 1992 roku.Za:

Konferencja Episkopatu Polski


Transmisja z Ingresu bp. Romualda Kamińskiego


 


Życzenia

Chryste, coś Bóstwa jest blaskiem odwiecznym,

Przychodzisz do nas jako światło życia;

Lekiem się stałeś dla ludzi schorzałych,

Bramą zbawienia.


Dziś cała ziemia rozbrzmiewa pieśniami

Anielskich chórów, które wielbią Ojca,

Nam zaś zwiastują odnowę i pokój

Pełen wesela.


Synu Przeczystej Dziewicy i Matki,

Spoczywasz w żłobie mimo swej wszechmocy;

Spraw, by na świecie uznano Twą władzę,

Jezu najmilszy.


Rodzisz się, Panie, by niebo dać ludziom,

A jako człowiek jednym z nas się stałeś;

Oświeć umysły i serca pociągnij

Więzią miłości.


Razem z głosami anielskich zastępów

Radosnym hymnem wysławiamy Boga;

Chwała niech będzie i Tobie, i Ojcu

Z Duchem miłości. Amen.


W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam Zbawienie. Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam w sercu na nowo tę Dobrą Nowinę, niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi, niech się umocni nadzieją na cały Nowym 2018 Rok


Boże Narodzenie

Dzisiaj jest Wigilia Bożego Narodzenia. Ze względu na niedzielę mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. Nie będzie jednak mszy św. wieczornej o godz. 18:00.

Nasza polska tradycja nakazuje zachować w Wigilię post, chociaż niedziela, jako pamiątka Zmartwychwstania Pańskiego, zasadniczo nie powinna być postna. Sądzimy jednak, że nikomu nie zaszkodzi powstrzymanie się od potraw mięsnych w tegoroczną niedzielę wigilijną.

Zakończeniem wigilii i początkiem świąt jest Pasterka, tradycyjnie odprawiana o północy. Jest to pierwsza msza św. Bożego Narodzenia. Przyjmujemy na niej Komunię św., by Jezus prawdziwie narodził się w naszych sercach.

Kościół będzie otwarty o godz. 23:00. O godz. 23:30 rozpocznie się nabożeństwo zakończenia Adwentu.


Msze św. w pierwszy i drugi dzień świąt będą o zwykłych godzinach, czyli o 8:00; 9:30; 11:00; 12:30; i 18:00. Chrzty będą w pierwszy dzień na mszy św. o 12:30.

Rekolekcje adwentowe i spowiedź

Rekolekcje adwentowe rozpoczęliśmy dzisiaj. Prowadzi je ks. Michał Dłutowski z Archidiecezji Warszawskiej Będą one trwały jeszcze w poniedziałek i wtorek. W te dni msze św. z naukami będą o godz. 7:00, 10:00, 16:30, 18:00 i 19:30.
Na godz. 16:30 zapraszamy dzieci. We wtorek roraty dla dzieci na Maszy Św. o godz. 16.30.
Prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatnie dni przed świętami.

Wigilia

Wigilia przypada w tym roku w przyszłą niedzielę. Ze względu na niedzielę mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. Msze święte będą według porządku niedzielnego, ale nie będzie mszy św. wieczornej o godz. 18:00.
Nasza polska tradycja nakazuje zachować w Wigilię post, chociaż niedziela, jako pamiątka Zmartwychwstania Pańskiego, zasadniczo nie powinna być postna. Sądzimy jednak, że nikomu nie zaszkodzi powstrzymanie się od potraw mięsnych w tegoroczną niedzielę wigilijną.

ADWENT W NASZEJ PARAFII

Rozpoczęliśmy Adwent. Czas ten przypomina nam o podwójnym oczekiwaniu na Chrystusa.

Po pierwsze, przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, czyli do pełnego radości wspominania, - i przeżywania w liturgii Kościoła,- Jego przyjścia przed wiekami na ziemię.

Po drugie, budzimy w naszych sercach wiarę, - może nieco już uśpioną,- że ostatnim akordem dziejów naszego przemijającego świata będzie przyjście Chrystusa w pełni Jego Boskiej chwały, gdy odnowi On stworzenie naznaczone obecnie piętnem zła i śmierci.

W Adwencie specjalną mszą św., zwaną roratami, oddajemy szczególną cześć Maryi, przynoszącej nam Zbawiciela.
Roraty są przez cały Adwent w dni powszednie codziennie o godz. 7:00 rano, a we wtorki i czwartki także o godz. 18:00. Dzieci z lampionami zapraszamy głównie we wtorki i czwartki, chociaż będą mile widziane także w pozostałe dni, szczególnie o godz. 7:00 rano.
W Adwencie będzie rano w dni powszednie tylko jedna msza św.: o godz. 7:00: W niedziele porządek mszy św. nie ulega zmianie.

Dzisiaj święcimy opłatki wigilijne. Opłatek jest szczególnym rodzajem chleba, gdyż jest to tzw. chleb przaśny, pieczony z mąki pszennej, zarobionej wodą, bez żadnych dodatków smakowych czy spulchniających. Dlatego jest on cienki.
Opłatek jest przygotowywany tak samo, jak komunikanty do mszy św., gdyż jest on nawiązaniem do Świętej Eucharystii. Dawniej, gdy katolicy rzadziej przystępowali do Komunii św., chcieli w okresie świąt Bożego Narodzenia przynajmniej symbolicznie nawiązać do Eucharystii, spożywając chleb przypominający Komunię św. Stąd istnieje ścisły związek między dzieleniem się opłatkiem, a ołtarzem, przy którym odprawiamy mszę św.
U nas nikt nie roznosi opłatków po domach w imieniu parafii. Zaopatrujemy się w nie przy naszym ołtarzu, czyli w kościele, bądź na plebanii.

Dla dzieci mamy na Adwent szczególną propozycję. Widzicie, że żłobek Pana Jezusa przy ołtarzu jest pusty, bez sianka. Przygotujcie Panu Jezusowi miękkie posłanie. W tym celu gromadzimy w Adwencie to, co dobre, a więc dobre uczynki, dobre słowa, pamięć o modlitwie, pomoc w domu, grzeczność w szkole, itd. Gdy przyjdziemy w niedzielę do kościoła, weźmiemy z koszyka stojącego pod chórem tyle łodyżek słomy, ile dobra w minionym tygodniu zebraliśmy i zaniesiemy do ołtarza, do żłobka, by przez Adwent usłać Jezusowi posłanie.

Wyniki niedzieli statystycznej - 15 października 2017

Podajemy szacunkowe wyniki dominicantes icommunicantes dla poszczególnych Dekanatów naszej Diecezji, woparciu odane zebrane zparafii na podstawie tzw. liczenia wiernych wniedzielę, 15 października 2017 roku.

Podczas analizy uzyskanych danych statystycznych należy pamiętać, że poszczególne wyniki są wyliczane na podstawie formuł uwzględniających jednocześnie kilka parametrów:

 • liczbę osób obecnych /przyjmujących Komunię Świętą wdniu badania statystycznego;
 • stosunek liczby (odpowiednio) Dominicantes lub Communicantes do ogólnej liczby mieszkańców danej Parafii;
 • stałe mnożniki zalecane dla tego typu badań statystycznych.

Stąd może się wydawać, zawyżone wyniki procentowe wparafiach małych, zaniżone – wparafiach odużej liczbie mieszkańców.
Dlatego także uzyskany wynik liczbowy może wydawać się odbiegający od konkretnego parafialnego doświadczenia duszpasterskiego.
Tendencje iwnioski są czytelne ijednoznaczne – aone właśnie są celem badania.

Legenda:

 • Sposób liczenia – proporcja
 • Dominicantes
  • liczba mieszkańców – 100%
   liczba obecnych – wynik statystyczny x 1,22 (doliczono 22% tzw. niezobowiązanych)
 • Communicantes
  • obecni na Mszy Świętej – 100%
   przyjmujący Komunię Świętą – wynik statystyczny

 

Diecezja Warszawsko-Praska:

Średnie statystyczne:
- D: 29,3%
- C: 48,9%

Dekanat Rembertowski

Średnie statystyczne:
- D: 35,3%
- C: 55,7%

Parafia onajwyższym wskaźniku:
- D: Najświętszego Serca PJ wWarszawie–Starej Miłosnej: 39,7%
- C: św. Wacława na Gocławku iśw. Feliksa zKantalicjo wMarysinie Wawerskim – po 67,8%

Parafia onajniższym wskaźniku:
- D: św. Wacława wWarszawie na Gocławku: 26,1%
- C: św. Brata Alberta wWesołej-Zielonej: 42,7%


 

Stan praktyk religijnych w parafii (badanie z 15.10.2017)

 

LICZBA UCZESTNIKÓW EUCHARYSTII:

LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYJĘŁY KOMUNIĘ:

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

RAZEM

%

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

RAZEM

%

789

515

1304

37 %

390

167

557

42%ŹRÓDŁO:

Portal Diecezji Warszawsko-Praskiej


 

Pliki do pobrania

 1. wYNIKI NIEDZIELI STATYSTYCZNEJ DEKANAT REMBERTOWSKI
1 2 3 4 ...8 »
∧ góra strony
Parafia św. Brata Alberta
ul. Szeroka 2
05-075 Warszawa - Wesoła - Zielona

tel.: (22) 773 59 06
e-mail: parafiazielona@gmail.com
wykonanie: e-parafia.net