Menu

Galeria

Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria

Kalendarz parafialny

Dni powszednie
8:00 (w adwencie o 7:00), 18:00
Niedziele i święta
8:00, 9:30,
11:00 (z udziałem dzieci), 12:30, 18:00

Sakrament pokuty:

codziennie - przed Mszą św.
w niedzielę - podczas każdej Mszy św.
Licznik odwiedzin: 569980

Informacje

15 sierpnia święto: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Prawda o chwalebnym Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny z duszą i ciałem jest znana w Kościele i czczona od najdawniejszych wieków. Chrześcijanie byli bowiem przeświadczeni o tym, że ciało Matki Bożej nie mogło podlegać rozkładowi, tak jak ma to miejsce w przypadku wszystkich innych ludzi.

 

Ojciec Święty Pius XII w Konstytucji Apostolskiej Munificentissimus Deus pisał, że dogmat wiary jakim jest Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, to odwieczne przekonanie w Kościele, które potwierdzają wyraźnie liczne świątynie oddane Bogu pod wezwaniem Maryi Panny Wniebowziętej na długo przed ogłoszeniem tego dogmatu w 1950 roku. Świadczą o tym również święte obrazy otaczane czcią w kościołach przez wiernych, a także księgi liturgiczne od czasów chrześcijańskiej starożytności tak we wschodnich, jak i w zachodnich obrządkach Kościoła, potwierdzają obchody liturgiczne tej tajemnicy wiary. Nazywają one to święto "Zaśnięciem" lub "Wniebowzięciem Świętej Maryi". Wszystkie one zgodnie stwierdzają, że gdy Matka Boża przeszła z życia ziemskiego do nieba, Jej święte Ciało z woli Bożej otrzymało to, co odpowiadało godności Matki Słowa Wcielonego i pozostałym przywilejom Jej udzielonym.

Ważnym argumentem za zabraniem Maryi z jej ciałem i duszą do nieba jest też fakt, że nigdy w historii chrześcijaństwa nie wskazywano, na żadne miejsce, gdzie mógłby się znajdować się Jej grób. Gdyby chrześcijanie nie wierzyli we Wniebowzięcie Matki Chrystusa, z pewnością otaczaliby czcią i szacunkiem miejsce jej wiecznego spoczynku, podobnie jak ma to miejsce np. w przypadku grobu św. Pawła, św. Pawła czy innych Apostołów.

Przez wieki poszczególni papieże nadawali temu świętu coraz bardziej uroczysty charakter. Św. Sergiusz I wprowadził Litanie, czyli procesje stacyjne w uroczystości maryjne, wymieniając obok siebie święto Narodzenia, Zwiastowania, Oczyszczenia i Zaśnięcia Najświętszej Panny Maryi, a Leon IV polecił uroczyście obchodzić święto Wniebowzięcia Świętej Bożej Rodzicielki.

Również Ojcowie i Doktorzy Kościoła mówili w swoim nauczaniu o Wniebowzięciu NMP. Św. Jan Damasceński nauczał: "Potrzeba było, by Ta, która rodząc zachowała nienaruszone dziewictwo, zachowała również i po śmierci swe ciało bez żadnego skażenia. Potrzeba było, by Ta, która Stwórcę w swym łonie jako Dziecię nosiła, przebywała w Boskich przybytkach. Potrzeba było, by Oblubienica poślubiona przez Ojca zamieszkała w niebieskich komnatach. Potrzeba było, by Ta, która widziała Syna swego na krzyżu i doznała w serce ciosu miecza boleści, uniknąwszy go przy rodzeniu, oglądała tegoż Syna zasiadającego wraz z Ojcem. Potrzeba było, by Matka Boża posiadała to, co do Syna przynależy i otrzymywała cześć od całego stworzenia jako Matka Boga i służebnica zarazem".

Teologowie i scholastycy podkreślali, że przywilej Wniebowzięcia Maryi Dziewicy zgadza się z Pismem Świętym. Pośród świętych, przypominających o tajemnicy Wniebowzięcia wymienić można: św. Antoniego Padewskiego, św. Alberta Wielkiego, św. Tomasza z Akwinu, św. Bernardyna ze Sieny, św. św. Franciszka Salezego, czy też św. Alfonsa.

Dlatego właśnie Papież Pius XII, idąc za tradycją Świętego Kościoła Katolickiego w 1950 roku Konstytucją apostolską Munificentissimus Deus ogłosił dogmat o Wniebowzięciu słowami: "...ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej". Pośród argumentów teologicznych jakie Ojciec Święty wylicza uzasadniając tę prawdę, warto przypomnieć m. in., że Matka Boga jest najściślej zjednoczona z Boskim swoim Synem i dzieli Jego los. Skoro więc poczęła Jezusa - Zbawiciela, karmiła, nosiła na rękach, niemożliwym jest, aby po ziemskim swym życiu została od niego oddzielona ciałem. Jezus Chrystus też jako najdoskonalszy wykonawca prawa, który uczcił odwiecznego Ojca, nie mógł nie uczcić swej ukochanej matki.

Koniecznym było, aby Maryja Dziewica najściślej zjednoczona ze swym Synem w walce z szatanem, mająca doprowadzić do najpełniejszego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, została wzięta z duszą i ciałem do nieba. Tak jak Zmartwychwstanie Chrystusa jest zwycięstwem nad grzechem i jego skutkami, w tym śmiercią, "tak trzeba było, aby wspólna walka świętej Dziewicy i Syna zakończyła się dziewiczego ciała". Maryja Niepokalana w swoim poczęciu, nienaruszenie dziewicza w Boskim macierzyństwie osiągnęła jakby najwyższą koronę swoich przywilejów poprzez zachowanie od zepsucia grobu, aby na podobieństwo Syna, po zwycięstwie nad śmiercią, z duszą i ciałem zostać wyniesioną do najwyższej chwały nieba i tam jaśnieć jako Królowa po prawicy tegoż Syna, nieśmiertelnego Króla wieków".

Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla: "Wniebowzięcie Maryi jest szczególnym uczestniczeniem w Zmartwychwstaniu Jej Syna i uprzedzeniem zmartwychwstania innych chrześcijan".

 

 

 

Święto Wojska Polskiego

 

Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia w rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej, zostało wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r.

W międzywojniu Święto Żołnierza obchodzono 15 sierpnia, gdyż w tym dniu w 1920 roku
w godzinach nocnych pierwsze oddziały 21 Dywizji Górskiej rozpoczęły forsowanie Wieprza pod Kockiem. Ustanowiono go w ten dzień, aby upamiętnić walki w obronie Ojczyzny toczonych w 1920 roku. Wtedy bowiem rozpoczęto słynną kontrofensywę, w wyniku której rozbito wojska rosyjskiego Frontu Zachodniego pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego. Ustanowienie Święta Żołnierza sankcjonował prawnie rozkaz Ministra Spraw Wojskowych gen. broni Stanisława Szeptyckiego nr 126 z dnia 4 sierpnia 1923 roku, w którym podano: "W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski". Święto Żołnierza nie zostało nigdy anulowane żadnym aktem prawnym. Obchodzono je uroczyście w okresie II wojny światowej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i w Wojsku Polskim do 1947 roku.

W następnych latach zaniechano jego obchodów i ustanowiono Dzień Wojska Polskiego (12 października) - upamiętniając w ten sposób chrzest bojowy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. Jednak ten czyn zbrojny był dla wielu Polaków nieakceptowany ze względów moralnych i politycznych. Zarówno wojsko jak i kombatanci, w tym również na forum Sejmu, wskazywali potrzebę ustanowienia Dnia Wojska Polskiego w terminie akceptowanym przez Siły Zbrojne i cały naród.

W latach 1990-1992 Święto obchodzono w dniu 3 maja, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ustawa sejmowa z dnia 30 lipca 1992 roku przywróciła obchody Święto Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia. Tegoż roku po raz pierwszy w dniu 15 sierpnia odbyły się centralne uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Od tego czasu 15 sierpnia odbywają się we wszystkich kościołach polowych w Polsce uroczyste Msze Święte w intencji poległych
na polu chwały a na cmentarzach pamięć żołnierzy czci Apel Poległych. Główne uroczystości odbywają się natomiast przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, gdzie odprawiana jest z udziałem Najwyższych Władz Państwowych Honorowa Zmiana Warty. 15 sierpnia 2007, po raz pierwszy w powojennej historii Polski, odbyła się defilada nawiązująca do tradycji II Rzeczypospolitej. Około stu pojazdów i tysiąca żołnierzy (w tym reprezentacyjny pododdział francuski) przedefilowało warszawskimi Alejami Ujazdowskimi, a nad trasą defilady przelatywały wojskowe samoloty i śmigłowce. Paradzie przyglądały się tysiące widzów, zapełniających trasę i boczne uliczki. Uroczystości rozpoczęły się od przeglądu oddziałów, którego dokonał prezydent Lech Kaczyński, jadąc w odkrytym samochodzie terenowym Land Rover Defender.

Jak co roku, ulicami stolicy przejdzie wielka defilada wojskowa. W centralnej paradzie, poza pododdziałami pieszymi, zaprezentowane zostaną w pokazie dynamicznym wybrane egzemplarze pojazdów gąsienicowych i kołowych oraz statki powietrzne.

W naszej parafii Msze Św. będą odprawiane wg porządku niedzielnego, a po Mszy Św. o godz. 18.00 odmówimy różaniec w intencji poległych obrońców naszej Ojczyzny pod tym Krzyżem
w podcieniech kościoła. Pod tym samym krzyżem w sierpniu 1920 roku modlili się mieszkańcy Zielonej prosząc Matkę Bożą o pokój dla Polski i obronę przed naporem wojsk bolszewickich.

 


(cyt. za Gazeta Pomorska i Sanctus.pl )

 

Udanych wakacji!

Z racji wakacji życzymy naszym Parafianom udanego odpoczynku i zachęcamy do wykorzystania wolnego czasu do pogłębienia więzi z Panem Bogiem.

Duszpasterze Parafii

Nawiedzenie naszej Parafii przez kopię Ikony Jasnogórskiej


W sobotę 22 września 1984 r. Komisja Maryjna Episkopatu Polski, obradująca w paulińskim klasztorze w Warszawie pod przewodnictwem Prymasa Polski Józefa Glempa, zadecydowała przeprowadzenie Peregrynacji Kopii Obrazu Jasnogórskiego. Ustalono datę rozpoczęcia tego etapu Nawiedzenia na 3 maja 1985 r. (od Drohiczyna). Była to realizacja idei dwóch wielkich Polaków: Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Prymas Tysiąclecia życzył sobie, aby ta wędrówka kopii Ikony nieustannie trwała. Mówiono, że jest to również życzeniem Ojca Świętego Jana Pawła II.

Postanowienie Komisji Maryjnej zostało wniesione na 202. Konferencję Plenarną Episkopatu (21 marca 1985 r.) i uchwalone. Nawiedzenie diecezji i parafii zapowiedziano i oficjalnie ogłoszono „Listem Pasterskim z okazji uroczystości Królowej Polski o rozpoczęciu Drugiego Nawiedzenia wszystkich parafii w Ojczyźnie, 5 maja 1985 r.”.

Podczas trwającego już ponad 30 lat Nawiedzenia Kopia Ikony Jasnogórskiej była już w 33 diecezjach i teraz dotarła do naszej - warszawsko-praskiej. Peregrynacja rozpocznie się 2 września, a do naszej parafii Ikona dotrze 2 maja 2018. Już teraz módlmy się o owoce tego wydarzenia dla naszej Wspólnoty. 

Czym jest Niedziela Zesłania Ducha Świętego?

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,1-4a). Temat Ducha Świętego przewija się przez wszystkie księgi Biblii. Stary Testament oddaje go hebrajskim terminem רוח (ruah), który oznacza powiew powietrza (Jr 13,24), wiatr (Rdz 8,1), burzę (Jr 13,24). Z obserwacji burzy wyprowadzono kolejne określenie – siłę i potęgę, która stoi w służbie Boga (Wj 14,21). Poprzez tchnienie będące życiodajną siłą wychodzącą od Boga i wnikającą w człowieka ruach staje się łącznikiem pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Nowy Testament hebrajski termin ruach oddaje greckim πνεῦμα mającym podobne znaczenie. Duch Święty jest związany przede wszystkim z działalnością Jezusa (Łk 1,35; Mk 1,9-11). Działa On także po Zmartwychwstaniu. W pierwotnym Kościele po Pięćdziesiątnicy Duch Święty działa przez Apostołów jak niegdyś działał przez proroków. Nie objawia im niczego nowego, lecz nieustannie przypomina słowa Jezusa i pomaga głębiej je zrozumieć. Dla każdego człowieka Duch Święty dany podczas chrztu jest pieczęcią cielesnego zmartwychwstania i umocnieniem dając świadectwo. Ruach, pneuma ukazuje się w Biblii pod różnymi symbolami. Przede wszystkim jest On tchnieniem, wiatrem, powiewem (1Krl 19,12b) a w Nowym Testamencie często objawia się pod postacią gołębicy (Łk 3,22) lub języków ognia (Dz 2,3).

Rok liturgiczny prowadzi do swojego szczytu, czyli Nocy Paschalnej. Nie zatrzymuje się na niej lecz rozwija na czas Pięćdziesiątnicy. Działanie Ducha Świętego ujawnia pełnię zbawienia, rozwija i kończy ekonomię słowa Bożego. Początkowo związek Wielkanocy z Pięćdziesiątnicą był bardzo mocny, jednakże od IV w. zaczął się rozluźniać. Na wzór Wniebowstąpienia Pięćdziesiątnica stała się świętem autonomicznym. Od VI w. uroczystość poprzedzono wigilią, zaś od VII w. dodano oktawę. Zredukowano je jednak w 1960 r. Sakramentarz weroniański wspomina także o obrzędzie błogosławieństwa mleka i miodu. Następuje także rozwój śpiewów procesyjnych lecz najbardziej dotyczy on Alleluja kończącego śpiew przed Ewangelią, który rozwija się do postaci sekwencji. Autorem jednej z nich – Spiritus Sancti ad sit gratia jest Notker Balbulus. Inną, bardziej znaną sekwencję stworzył Stefan Langton z Canterbury. Nosi ona tytuł Veni Sance Spiritus, która znalazła się w Mszale z 1570 r. a przez to zachowała się do dziś. W średniowieczu kształtowały się także modlitwy skierowane do Ducha Świętego. Od Innocentego III Pięćdziesiątnica staje się świętem Ducha Świętego i używane są w tym dniu czerwone szaty.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Nabożeństwa majowe będą codziennie bezpośrednio po mszy św. o 18:00, a więc ok. godz. 18:35. Zapraszamy!

 

Nie wszyscy zdążają z pracy na nabożeństwo majowe. Dlatego duszpasterstwo świeckich naszej parafii zaprasza na śpiewanie litanii starym zwyczajem przy figurce Matki Bożej o godz. 20:30. Pierwsze spotkanie we wtorek 2 maja.


Maj to miesiąc poświęcony Matce Bożej. W Polsce, ale także na całym świecie, odprawiane są w tym czasie nabożeństwa majowe. Początkowo sądzono, że zaczęto je odmawiać
w XVIII w., jednakże badania mariologów wykazały, że były one znane dużo wcześniej
na Wschodzie, gdzie prekursorami majowych nabożeństw byli chrześcijanie koptyjscy. Spotykali się oni wokół Maryjnych figur, śpiewali pieśni w podziale na chóry, obsypywali posąg kwiatami. Podobno pomysłodawcą tego nabożeństwa był św. Cyryl Aleksandryjski, gorący obrońca boskiego macierzyństwa Maryi. W Polsce nabożeństwo majowe po raz pierwszy publicznie odprawiono w 1837 r. w kościele Świętego Krzyża w Warszawie,
a potem trafiło ono do Krakowa i na Jasną Górę oraz do kilku innych kościołów. W ciągu następnych 30 lat nabożeństwem majowym modliła się cała Polska.

Warto wspomnieć, że do każdego dnia nabożeństwa majowego publicznie odprawianego przywiązany jest odpust 7 lat. Za uczestniczenie przynajmniej przez 10 dni w nabożeństwie majowym publicznie odprawianym można zyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny. Kto nie ma możności uczestniczenia w publicznym nabożeństwie, może zyskać odpust 5 lat za każdy dzień i odpust zupełny za cały miesiąc, prywatnie je odprawiając.

 

SETNA ROCZNICA OBJAWIEŃ FATIMSKICH

W dniu 13 maja przypada setna rocznica rozpoczęcia objawień Matki Bożej w Fatimie. Dla uczczenia tej rocznicy będzie u nas w czwartek, piątek i sobotę bieżącego tygodnia po wieczornej mszy św. triduum modlitewne. W sobotę będzie ono połączone z procesją.

13 maja mija 100 lat, kiedy Maryja ukazała się trójce małych dzieci Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi wskazując poprzez te małe dzieci cel wszystkim ludziom  - NAWRÓCENIE oraz wskazała nam broń, dzięki której nasza walka ze złem może zakończyć się powodzeniem.   Tą bronią jest oczywiście codzienne odmawianie różańca.
Matka Boża tak mówiła do Łucji o różańcu:

Nie ma takiego problemu osobistego ani rodzinnego, ani międzynarodowego, którego nie można byłoby rozwiązać przy pomocy Różańca.

O mocy modlitwy różańcowej możemy dowiedzieć się ze świadectw ludzi, którzy dzięki niej otrzymali wiele łask.

Więcej na temat objawień można przeczytać na stronie:

 

Orędzie fatimskie

Święto Miłosierdzia Bożego

O godz. 15:00, czyli w Godzinie Miłosierdzia będzie u nas koronka do Miłosierdzia. Za udział w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny. Można go ofiarować za żyjących, bądź za zmarłych.
Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego.

Życzenia Wielkanocne
"...Wy, którzy niegdyś byliście daleko,
staliście się bliscy przez krew Chrystusa.
On bowiem jest naszym pokojem".
Ef 2, 13-14


Z okazji Świąt Wielkanocnych, życzymy, aby Zmartwychwstały Pan stał się źródłem radości i nadziei. Niech Ten, który pozwala dotknąć swoich ran  obdarzy nas zdrowiem duszy i ciała. Niech nas wypełni swoim pokojem, abyśmy nieśli Go także tym, do których zostaliśmy posłani.

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Trwa Wielki Post...

WIELKI POST W PARAFII:

NABOŻEŃSTWA OKRESOWE

Droga Krzyżowa jest w piątki dwa razy: o 17:15 i o 18:30. Na godz. 17:15 zapraszamy głównie dzieci.

Gorzkie Żale są w niedziele bezpośrednio po mszy św. o godz. 12:30, czyli około 13:15.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Adoracja Najświętszego Sakramentu jest u nas w piątki Wielkiego Postu po wieczornej Drodze Krzyżowej do godz. 20:00.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Rekolekcje wielkopostne dla naszych szkół są w tym tygodniu w poniedziałek, wtorek i środę (6 – 8 marca).

Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych i młodzieży rozpoczną się w niedzielę 26 marca.


Zwiastowanie Pańskie. 25 Rocznica powstania Diecezji warszawsko-praskiej

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, czyli poczęcia Jezusa przez Maryję Dziewicę, przypada 25 marca, na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, a więc w najbliższą sobotę. Msze św. będą o 8:00, 10:00 i 18:00.


Komunikat naszego ks. Arcybiskupa:

Bracia i Siostry,

Zbliża się 25 rocznica ustanowienia z woli św. Jana Pawła II, Diecezji naszej Warszawsko-Praskiej. Jest to srebrny jubileusz jednej z najmłodszych polskich diecezji.

Zapraszam zatem wszystkich do Katedry Warszawsko-Praskiej, 25 marca na godz. 11.00, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Niech jubileuszowa Msza Święta stanie się widocznym znakiem jedności naszego Kościoła w modlitwie i dziękczynieniu.

+ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

1 2 3 4 ...6 »
∧ góra strony
Parafia św. Brata Alberta
ul. Szeroka 2
05-075 Warszawa - Wesoła - Zielona

tel.: (22) 773 59 06
e-mail: parafiazielona@gmail.com
wykonanie: e-parafia.net