Menu

Galeria

Galeria Galeria Galeria

Kalendarz parafialny

Dni powszednie
8:00 (w adwencie o 7:00), 18:00
Niedziele i święta
8:00, 9:30,
11:00 (z udziałem dzieci), 12:30, 18:00

Sakrament pokuty:

codziennie - przed Mszą św.
w niedzielę - podczas każdej Mszy św.
Licznik odwiedzin: 807757

Informacje

Ingres bp. Romualda Kamińskiego do Katedry Warszawsko-Praskiej

 

Przychodzę by służyć zbawieniu ludu Bożego – powiedział bp Romuald Kamiński w czasie ingresu do katedry warszawsko-praskiej. W uroczystościach w stołecznej bazylice św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika wzięło udział kilkudziesięciu biskupów na czele z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce i Prymasem Polski, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kilkuset kapłanów, osób życia konsekrowanego oraz wierni świeccy.

W homilii bp Kamiński podkreślił, że w swojej misji liczy w sposób szczególny na wsparcie ze strony wszystkich stanów Kościoła, które tworzą diecezję warszawsko-praską – począwszy od kapłanów, poprzez osoby życia konsekrowanego aż po ludzi świeckich. – Chciałbym, aby ta intencja – „Służba dla Zbawienia” towarzyszyła mi i wam na zawsze – podkreślił nowy ordynariusz.

Bp Kamiński wyraził wdzięczność swoim poprzednikom za ich trud i wkład w budowanie wspólnoty diecezjalnej, dodając, że wszyscy jego poprzednicy razem wnieśli swoje wiano w tworzenie doczesnych struktur, ale jeszcze bardziej w budowanie żywego Kościoła.

Zwrócił uwagę, że życie całej wspólnoty diecezjalnej jest niezwykle mocno złączone z trudnymi dziejami Ojczyzny. Wspomniał o krwawych działaniach rosyjskiego zaborcy podczas tzw. Rzezi Pragi w listopadzie 1794 roku, o bitwie pod Olszynką Grochowską 25 listopada 1861 roku, oraz o Bitwie Warszawskiej 1920 roku – zwanej również „Cudem nad Wisłą”, która rozegrała się na polach Ossowa i Radzymina.

Nawiązując do wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Radzyminie przypomniał, że papież nałożył na diecezję warszawsko-praską obowiązek szczególnej pamięci o roku 1920 i jego wydarzeniach. Wyrazem wdzięczności Bogu za odniesione zwycięstwa są dwie świątynie wotywne pod wezwaniem ‘Matki Bożej Zwycięskiej’ na stołecznym Kamionku oraz w Rembertowie – powiedział duchowny.

Zwracając uwagę na maryjny rys diecezji warszawsko-praskiej, wspomniał o licznych sanktuariach poświęconych Matce Bożej oraz o trwającej obecnie peregrynacji Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej. – Bliskość Maryi pozwala nam na ufne przeżywanie naszej drogi do Nieba. Jej miłość i troska o lud pielgrzymi została wyrażona w jakże jasnym i zwięzłym pouczeniu z Kany Galilejskiej: „Zróbcie wszystko cokolwiek Syn mój wam powie” – powiedział bp Kamiński.

Przyznał, że dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość świata a wraz z tym i kondycja człowieka wymagają nieustannego odczytywania znaków czasu w świetle Jezusowego Orędzia.

Podkreślił, że „świętość Wspólnoty kapłańskiej stanowi dla biskupa dar niewyobrażalnie wielki, a przekłada się na owocne pasterzowanie, to zaś ma swój finał w doprowadzeniu ludzi do zbawienia”. Za papieżem Franciszkiem podkreślił, że osoby życia konsekrowanego są wielkim darem dla Ludu Bożego w drodze. – Pragnieniem całej wspólnoty diecezjalnej winno być zadbanie o powołania i upraszanie łaski świętości ich posługiwania. To bowiem leży w interesie każdego z nas oczekujących od osób życia konsekrowanego służby i dbałości – poprzez modlitwę – o nasze zbawienie – powiedział biskup warszawsko-praski.

Podkreślił, że prawdziwym skarbem Kościoła są również małżeństwa i rodziny. Zachęcał całą wspólnotę diecezjalną do życia w świetle Kazania na Górze. „Do nas należy, aby swoje wnętrze niejako utkać z tych elementów, jakby ułożyć przepiękną mozaikę, gdzie zamiast drogocennych kamieni będzie ubóstwo, cichość, umiejętność zasmucenia się, kiedy zajdzie tego potrzeba, postawa człowieka sprawiedliwego, miłosierdzie, czystość serca, umiejętność budowania dobrych relacji, czynienie pokoju i wiele innych miłych Bogu postaw – powiedział biskup warszawsko-praski.

Podkreślając rolę mediów diecezjalnych: Radia Warszawa, Tygodnika „Idziemy” oraz Telewizji Internetowej Salve TV w służbie ewangelizacji, zachęcał wspólnotę diecezjalną do mądrego korzystania z ich potencjału i promowania ich działalności.

Na zakończenie polecił całą diecezję opiece Najświętszej Maryi Panny.

Bp Romuald Kamiński jest czwartym z koli ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej powstałej po podziale administracyjnym Kościoła w Polsce w 1992 roku.Za:

Konferencja Episkopatu Polski


Transmisja z Ingresu bp. Romualda Kamińskiego


 


∧ góra strony
Parafia św. Brata Alberta
ul. Szeroka 2
05-075 Warszawa - Wesoła - Zielona

tel.: (22) 773 59 06
e-mail: parafiazielona@gmail.com
wykonanie: e-parafia.net